Ratna Pathak Shah

Ratna Pathak Shah

Được biết đến: Acting
Sinh nhật: 1957-03-18
Nơi Sinh: Bombay, Bombay State, India
Còn được Biết đến Như: Ratna Pathak Shah, Rathna Pathak Shah

Danh Sách Phim Của Ratna Pathak Shah