Lee Min-seob

Lee Min-seob

Được biết đến: Directing
Sinh nhật:
Nơi Sinh:
Còn được Biết đến Như: 이민섭, Lee Min-seop

Danh Sách Phim Của Lee Min-seob