Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ 2010

Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ phim đầy đủ miễn phí

HD 8.368 148 Phút
Cobb đánh cắp thông tin từ các mục tiêu của mình bằng cách đi vào giấc mơ của họ. Saito đề nghị xóa sạch tiền án của Cobb như một khoản thanh toán cho việc thực hiện hành vi đầu tiên đối với con trai của đối thủ cạnh tranh ốm yếu của mình.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim